خانه » تبلیغات

تبلیغات


کد جایگاه تبلیغ : ۱
تبلیغ سایز ۴۶۸ در ۶۰ در بالای همه صفحه ها

ads1_top_header
ماهیانه :
۵۰,۰۰۰ تومان
هفتگی :۱۵,۰۰۰ تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد جایگاه تبلیغ : ۲
تبلیغ سایز ۴۶۸ در ۶۰ در پایین همه صفحه ها

ads1_top_footer
ماهیانه : ۳۰,۰۰۰ تومان
هفتگی :۱۰
,۰۰۰ تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد جایگاه تبلیغ : ۳
تبلیغ سایز ۴۶۸ در ۶۰ در بالای همه مطالب

ads2_top_article

ماهیانه : ۳۰,۰۰۰ تومان
هفتگی :۱۰,۰۰۰ تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد جایگاه تبلیغ : ۴
تبلیغ سایز ۴۶۸ در ۶۰ در پاییم همه مطالب

ads2_bottom_article

ماهیانه : ۲۵,۰۰۰ تومان
هفتگی :۱۰,۰۰۰ تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفارش تبلیغات خود را به همراه بنر تبلیغاتی خود و مدت زمان مورد نیاز خود از طریق فرم زیر و یا ارسال ایمیل به آدرس Me[at]IFLashLord.Com  برای ما ارسال نمایید ، مراحل بعدی از طربق ایمیل پیگیری می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ضمن %۲۰ تخفیف طراحی بنر فلش به سفارش دهندگانی که درخواست طراحی بنر نیز داشته باشند داده می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم سفارش تبلیغات

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

آدرس وبسایت یا وبلاگ مورد نظر برای تبلیغ

شماره تماس (گزینه اختیاری)

جایگاه یا جایگاه های مورد نظر برای سفارش تبلیغ را انتخاب نمایید

زمان درخواستی برای نمایش تبلیغ

توضیحات درخواست

رفتن به بالای صفحه